Mikrovågslänkar - hur funkar det egentligen?

Den nya generationens mikrovågslänkar är en beprövad teknik som är perfekt för att snabba på och effektivisera bredbandsutbyggnaden till platser där det är dyrt, svårt och tar lång tid att gräva fiber.

I sin bredbandsstrategi slår regeringen fast att målen uppnås snabbast och mest kostnadseffektivt om markfiber kompletteras med trådlös länkteknik. Därför ska också upphandlingar av bredbandstjänster vara teknikneutrala. Dessutom är trådlös länkteknik berättigad till bredbandsstöd, vilket innebär att våra länkar uppfyller de kapacitets- och säkerhetskrav som ställs i bredbandsstrategin. Trots detta råder det fortfarande vissa frågetecken kring länkteknik. Så hur funkar det egentligen?

Tekniskt behöver vi koppla upp oss till några befintliga fibernoder i kommunens fibernät. Därefter krävs det endast fri sikt för att vi ska kunna förlänga befintligt fibernät med mikrovågslänkar som har samma överföringskapacitet som svartfiber. Det sker antingen punkt till punkt eller punkt till multipunkt, sk spridningsnät.

Vi erbjuder licensierade frekvenser som inte nås från det allmänna mobilnätet eller WiFi-utrustningar. Det ger robusta nät och säkra lösningar för redundans. Våra länkar,  d v s licensierad mikrovågsteknik, ska inte förväxlas med äldre eller enklare teknik som WiFi-system, WiMax eller satellitlösningar. Oftast gäller då ”best effort” avseende delad kapacitet, fria frekvensband och reglerad låg uteffekt som påverkar pålitlighet, räckvidd och säkerhet.

Administrativt är vi är varken nätägare, kommunikationsoperatör eller tjänsteleverantör. Vi projekterar, levererar och installerar utrustningen som kunden antingen kan köpa eller hyra. Självklart kan vi ansvara för driftsäkerhet, felsökning och service på vår del av nätet. Alternativt kan extern driftcentral sköta övervakningen.

Mikrovågslänkar är ett effektivt och prisvärt komplement till grävd fiber som snabbar på bredbandsutbyggnaden till landsbygd och skärgård.

Läs mer

Stadsnät

Nätägare

Fastighetsägare

Byföreningar

Stadsnät

Stadsnäten har varit drivande för utbyggnaden av fiberoptiska nät och därmed bidragit till utvecklingen av vårt moderna informationssamhälle. Stadsnäten ska vara öppna och främja god konkurrens i alla led.

De flesta stadsnät växer och utvecklas i takt med det lokala samhällets behov. Men för att nå upp till bredbandsmålen gäller det att utbyggnaden även omfattar områden där det är dyrt och krångligt att gräva. Annars riskerar en stor grupp människor att ställas utanför det digitala samhället. Därför får allt fler stadsnät upp ögonen för mikrovågslänkar som komplement till markfiber eftersom utbyggnaden då blir snabbare, effektivare och avsevärt kostnadseffektivare.

Intresserad av länkteknik? Vi behöver din hjälp för att uppstarten ska bli så smidig som möjligt.

Den nya generationens mikrovågslänkar bygger på en beprövad teknik som har likvärdig kvalitet, kapacitet och säkerhet som markfiber. Precis som vid grävd fiberanslutning kräver installation av länkar planering och förberedelser. Som alltid blir detta projekteringsarbete både smidigare och mer kostnadseffektivt om vi får hjälp med nödvändig basinformation. Genom att fylla i det bifogade formuläret så hjälper du oss att snabba på projekteringstiden samtidigt som det blir minskade kostnader i uppstartsfasen.

Plats 1

Plats 2

Bifoga kort/foton (omgivning, fasader, tak, skorstenar) på byggnad/fastighet/installation där anslutning till fiber kan ske. Bifoga kort/foton (omgivning, fasader, tak, skorstenar) på byggnad/fastighet/installation där avlämning av fiber kan ske. Foton, skiss på möjlig kabelväg från tak till avlämningsplats t.ex. datarum/förråd samt beskrivning var/hur ni önskar att vi lämnar av anslutningen. Bifoga även skiss på den del som beskrivs som fastighetsnät.

Lägg till bilder: (max 5 bilder) Lägg till

Fastighetsägare

Fastighetsägare som satsar på mikrovågslänkar kan enkelt och effektivt integrera kommunikationen mellan olika byggnader i beståndet. Viktig data gällande fastighetsdriften, t ex lås- och bokningssystem, kan samordnas och skickas mellan husen.

I dag kräver både privat- och företagshyresgäster fullgod bredbandsuppkoppling utan störningar. Med mikrovågslänkar kan fastighetsägaren erbjuda kraftfullt bredband till hyresgästerna. På så vis får man ytterligare en inkomstkälla och möjlighet att förbättra sin kundservice genom att erbjuda skräddarsydda lösningar.

Allt företagande kräver fullgod bredbandsuppkoppling. Företag med dålig uppkoppling på landsbygden kan tvingats lägga ned eller flytta verksamheten. Något som påverkar en hel bygd. När näringslivet försvinner så tar man även med sig affärer och social service. Med mikrovågslänkar som pålitlig bredbandsuppkoppling behöver ingen hamna i digitalt utanförskap. Även om man råkar bo och verka på landsbygden.

Intresserad av länkteknik? Vi behöver din hjälp för att uppstarten ska bli så smidig som möjligt.

Den nya generationens mikrovågslänkar bygger på en beprövad teknik som har likvärdig kvalitet, kapacitet och säkerhet som markfiber. Precis som vid grävd fiberanslutning kräver installation av våra länkar planering och förberedelser. Som alltid blir detta projekteringsarbete både smidigare och mer kostnadseffektivt om du hjälper oss med nödvändig basinformation. Först och främst gäller det att ta reda på var det finns markfiber i ert område. Genom att fylla i det bifogade formuläret så hjälper du oss att snabba på projekteringstiden samtidigt som du minskar dina kostnader i uppstartsfasen.

Plats 1

Plats 2

Bifoga kort/foton (omgivning, fasader, tak, skorstenar) på byggnad/fastighet/installation där anslutning till fiber kan ske. Bifoga kort/foton (omgivning, fasader, tak, skorstenar) på byggnad/fastighet/installation där avlämning av fiber kan ske. Foton, skiss på möjlig kabelväg från tak till avlämningsplats t.ex. datarum/förråd samt beskrivning var/hur ni önskar att vi lämnar av anslutningen. Bifoga även skiss på den del som beskrivs som fastighetsnät.

Lägg till bilder: (max 5 bilder) Lägg till

Byföreningar

Som aktiv i en fiberförening får man lära sig att vänta – på tveksamma grannar, saktfärdiga myndigheter, motsträviga markägare. Väljer ni att installera bredband via länkteknik istället för att gräva går det mesta så mycket enklare och snabbare.

Det är viktigt att ni för en dialog med kommunens nätägare, oftast ett stadsnät, eftersom vi behöver deras hjälp med att hitta några lämpliga punkter (positioner) där det finns fibernoder. Det är en förutsättning för att vi ska kunna räkna ut hur vi på bästa sätt tar oss till och från det aktuella området. Väl så långt kan vi titta på förutsättningarna och ta fram en offert. Dialogen med nätägaren bör ske fortlöpande då de ansvarar för all planerad utbyggnad och allt praktiskt runt tjänsteleveransen till de som är anslutna. Dessutom kan de ha en extern kommunikationsoperatör som vill ha svar gällande länktekniken, drift och övervakning, service, ekonomi mm.

Kul att du är intresserad av länkteknik. Vi behöver din hjälp för att uppstarten ska bli så smidig som möjligt.

Den nya generationens mikrovågslänkar bygger på en beprövad teknik som har likvärdig kvalitet, kapacitet och säkerhet som markfiber. Precis som vid grävd fiberanslutning kräver installation av våra länkar planering och förberedelser. Som alltid blir detta projekteringsarbete både smidigare och mer kostnadseffektivt om du hjälper oss med nödvändig basinformation. Först och främst gäller det att ta reda på var det finns markfiber i ert område. Genom att fylla i det bifogade formuläret så hjälper du oss att snabba på projekteringstiden samtidigt som du minskar dina kostnader i uppstartsfasen.

Plats 1

Plats 2

Bifoga kort/foton (omgivning, fasader, tak, skorstenar) på byggnad/fastighet/installation där anslutning till fiber kan ske. Bifoga kort/foton (omgivning, fasader, tak, skorstenar) på byggnad/fastighet/installation där avlämning av fiber kan ske. Foton, skiss på möjlig kabelväg från tak till avlämningsplats t.ex. datarum/förråd samt beskrivning var/hur ni önskar att vi lämnar av anslutningen. Bifoga även skiss på den del som beskrivs som fastighetsnät.

Lägg till bilder: (max 5 bilder) Lägg till

Nätägare

Privata nätägare har varit drivande för utbyggnaden av fiberoptiska nät och därmed bidragit till utvecklingen av vårt moderna informationssamhälle.

De flesta näten växer och utvecklas i takt med det lokala samhällets behov. Men för att nå upp till bredbandsmålen gäller det att utbyggnaden även omfattar områden där det är dyrt och krångligt att gräva. Annars riskerar en stor grupp människor att ställas utanför det digitala samhället. Därför får allt fler nätägare upp ögonen för mikrovågslänkar som komplement till markfiber eftersom utbyggnaden då blir snabbare, effektivare och avsevärt kostnadseffektivare.

Intresserad av länkteknik? Vi behöver din hjälp för att uppstarten ska bli så smidig som möjligt.

Den nya generationens mikrovågslänkar bygger på en beprövad teknik som har likvärdig kvalitet, kapacitet och säkerhet som markfiber. Precis som vid grävd fiberanslutning kräver installation av våra länkar planering och förberedelser. Som alltid blir detta projekteringsarbete både smidigare och mer kostnadseffektivt om vi får hjälp med nödvändig basinformation. Genom att fylla i det bifogade formuläret så hjälper du oss att snabba på projekteringstiden samtidigt som kostnaderna minskar i uppstartsfasen.

Plats 1

Plats 2

Bifoga kort/foton (omgivning, fasader, tak, skorstenar) på byggnad/fastighet/installation där anslutning till fiber kan ske. Bifoga kort/foton (omgivning, fasader, tak, skorstenar) på byggnad/fastighet/installation där avlämning av fiber kan ske. Foton, skiss på möjlig kabelväg från tak till avlämningsplats t.ex. datarum/förråd samt beskrivning var/hur ni önskar att vi lämnar av anslutningen. Bifoga även skiss på den del som beskrivs som fastighetsnät.

Lägg till bilder: (max 5 bilder) Lägg till

Vixor har över tjugo års erfarenhet av att skapa trådlös kommunikation och infrastruktur. Via vårt nätverk av samarbetspartners finns vi runt om i hela landet. Vi är ett kunskapsföretag som löser kundernas problem. Bred och djup kunskap om trådlös teknik innebär att vi alltid hittar rätt lösning.

Läs mer på www.vixor.com
2017/06/29

Vi finns på plats i Almedalen

Som grundare av branschorganisationen Föreningen trådlös bredbandsinfrastruktur finns vi givetvis på plats under Almedalsveckan. Kom och lyssna på PTS nya generaldirektör, Telias teknikchef samt ledningen…

Läs mer